Bạn đang ở đây :Trang chủ

Chương trình đào tạo quản lý các dịch vụ y tế

ASInstitut là Web site chuyên đào  từ xa  và qua mạng cho công tác quản lý các loại giá thành, quản lý tài chính và giám sát quản lý các dịch vụ y tế.
Nội dung sư phạm của ASInstitute đã được phát triển một cách đặc biệt dành cho các dịch vụ y tế.
Nội dung này được các trường Đại học sử dụng như là giáo trình đào tạo.

Tin tức