Ο διαχειριστικός έλεγχος

Διαχειριστικός έλεγχος

Τα εργαλεία του διαχειριστικού ελέγχου ενός υγειονομικού ιδρύματος είναι σχετικά γνωστά: εφαρμογή επιχειρηματικού σχεδίου, προϋπολογισμοί, μηνιαίες αναφορές, οργανόγραμμα, σχέδια δράσης, διαδικασίες. Όμως, η ορθή εφαρμογή τους παρουσιάζει δυσκολίες: οι στόχοι ενός υγειονομικού ιδρύματος δεν είναι ίδιοι με αυτούς των εμπορικών επιχειρήσεων και οι γνώσεις σχετικά με τις κατηγορίες κόστους δεν είναι εξίσου ανεπτυγμένες σε αυτόν τον τομέα.
Η βαθιά γνώση των εργαλείων που απαιτούνται για τον διαχειριστικό έλεγχο, ενδυναμώνει τα νόμιμα πλαίσια λειτουργίας του ιδρύματος και έτσι βελτιώνει σημαντικά τις συνθήκες διαχείρισής του.

Πρόγραμμα

1. Τεχνικές διαχειριστικού ελέγχου.

2. Βασικό μοντέλο.

3. Επιχειρησιακό σχέδιο.

4. Προϋπολογισμός.

5. Οργανόγραμμα.

6. Έλεγχος των σχεδίων δράσης.

7. Διαδικασίες.

8. Δημιουργία αναφορών.