Μέσα παρακίνησης

Μέσα παρακίνησης

Ο ρόλος του οικονομικού υπεύθυνου οφείλει να υπερβαίνει τα στενά πλαίσια των διαχειριστικών αρμοδιοτήτων. Θα πρέπει να παίζει κεντρικό ρόλο στη συνολική παρακίνηση του συστήματος, προκειμένου να υλοποιούνται οι στόχοι της οικονομικής πολιτικής. Για τον λόγο αυτό, ο οικονομικός υπεύθυνος οφείλει να γνωρίζει και να μπορεί να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά μέσα παρακίνησης, θέτοντας στην υπηρεσία των ασθενών όλες τις ομάδες εργασίας του ιδρύματος.

 Πρόγραμμα

1. Λειτουργίες παρακίνησης.

2. Προϋποθέσεις παρακίνησης.

3. Λύσεις.

4. Τεχνικές διαχειριστικού ελέγχου.

5. Βασικό μοντέλο.

6. Διαχειριστικός κύκλος.

7. Εργαλεία του διαχειριστικού κύκλου.