Βρίσκεστε εδώ :Αρχική σελίδα

Οικονομική διαχείριση μονάδων υγείας

ASInstitute est le site de formation à distance en e-learning dédié à la gestion des coûts, à la gestion financière et au controle de gestion des services de santé.
Le contenu pédagogique d’ASInstitute a été spécialement développé pour les services de santé.
Il est utilisé par des universités pour leurs cours et leurs formations.

Πιστοποιητικό εξειδίκευσης

Για τους διαχειριστές, τα στελέχη οικονομικών υπηρεσιών και το νοσηλευτικό προσωπικό, που θέλουν να διαχειρίζονται τα κόστη και τις χρηματοδοτήσεις, καθώς και να συμμετέχουν στον διαχειριστικό έλεγχο της μονάδας υγείας.

Νέα